top of page

11 Nisan Cmt

|

Video Görüşme

CPP101

Oğuz Göğebakan tarafından verilecek bu eğitim diğer online eğitimlerden farklı olacak. Bu eğitimde C++ kodlamaya ek olarak, C++ ın bilgisayar donanımı ile ilişkisi, C ile C++ farkları, optimize kod yazma teknikleri, genel programlama bilgisi gibi konuları online görüşmeler ile öğreneceksiniz.

CPP101
CPP101

Saat ve Yer

11 Nis 2020 20:00

Video Görüşme

Misafirler

Etkinlik Hakkında

İTÜ Robotik Klübü CPP101 Eğitim Müfredatı

Ders Hakkında

Bu eğitimin sadece C++ eğitimi olması değil; C++ ın bilgisayar donanımı ile ilişkisi, C ile C++ farkları, optimize kod yazma teknikleri, genel programlama bilgisi gibi konular hakkında olması planlanmaktadır.

Ders Önşartları

- Derse katılım için herhangi bir kodlama dilini giriş seviyesinde bilinmesi gereklidir.

Ders Müfredatı

1. C++ hakkında genel bilgiler. Syntax yapısı, değişken tipleri, arrayler ve pointer’lara giriş. Array’lerin RAM’de tutulması ve pointer ilişkisi.

2. For/while döngüleri, if/else karar mekanizmaları. Döngülerin complexity(karmaşıklık) ile ilişkisi.

3. Fonksiyon oluşturma ve fonksiyonların çağrılması durumunda RAM’de gelişen olaylar. Fonksiyonların faydaları ve basit kütüphane yazımı.

4. Dynamic Memory Allocation(Dinamik hafıza ayırma). DMA’nın önemi ve pointer’ların gelişmiş kullanımı (linked list örneği).

5. Nesne tabanlı programlama-1

6. Nesne tabanlı programlama-2

7. STL yapıları ve kullanımları.

8. C++ hakkında öğrenilebilecek diğer konseptler ve kaynaklar.

Haftalık Akış

Dersin ana akışı, her hafta yapılacak online toplantılar ile sağlanacaktır. Gerekli görüldüğünde başka kanallardaki kaynakların incelenmesi istenebilir. Her hafta eğitmen tarafından veya hackerrank üzerinden ödevlendirmeler olacaktır ve bu ödevleri yapmak zorunludur.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page